Що таке P/E?

P/E – це співвідношення ціни до прибутку компанії (price-to-earnings ratio). Це показник, який використовують для оцінки того, наскільки дорого або дешево обійдеться купівля акційної компанії.

Простими словами, p/e показує, скільки доларів треба заплатити за кожен долар прибутку компанії. Наприклад, якщо компанія має P/E 20, то це означає, що для того, щоб отримати один долар прибутку, треба заплатити 20 доларів за акцію.

Зазвичай, високі значення P/E свідчать про те, що інвестори очікують від компанії високих прибутків в майбутньому, а низькі значення P/E можуть вказувати на те, що інвестори не очікують від компанії великих прибутків. Проте, варто зазначити, що це не єдиний показник, на який слід звернути увагу при оцінці потенційних інвестицій.

Приклад

Розглянемо таку компанію як zoom.

source: TradingView

P/E = 217.66

Якщо P/E становить 217.66, це означає, що для того, щоб отримати один долар прибутку компанії, треба заплатити 217.66 доларів за акцію. Це може свідчити про те, що ринок очікує від цієї компанії дуже високих прибутків у майбутньому.

Проте, слід зазначити, що сам по собі показник P/E не дає повної картини про стан компанії та потенційні ризики та можливості інвестування. Інші фактори, такі як зростання прибутку, конкуренція на ринку, стан галузі та багато інших, також можуть вплинути на вартість акцій компанії та її потенційну дохідність.

А як його рахувати?

Щоб розрахувати показник P/E, потрібно розділити ціну акції на прибуток на акцію (earnings per share, EPS). Формула для розрахунку P/E виглядає наступним чином:

P/E = Ціна акції / Прибуток на акцію

Ціна акції може бути знайдена на фондовій біржі, а EPS – визначається діленням загального чистого прибутку компанії на кількість її акцій, що перебувають у вільному обігу.

Зауважу, що значення P/E може бути різним для різних компаній та галузей, і при оцінці компанії варто порівнювати P/E з аналогічними показниками для інших компаній в тій же галузі. Також слід зазначити, що P/E – це лише один з багатьох факторів, які слід враховувати при аналізі інвестиційної привабливості компанії.

А як же порахувати EPS?

Основна інформація про EPS міститься у фінансовій звітності компанії, яку можна знайти на її веб-сайті або в базах даних фінансової інформації, наприклад на SEC.

Наведемо приклад розрахунку EPS для zoom. Для цього необхідно взяти її загальний чистий прибуток (за відповідний період, наприклад, за рік), та розділити його на кількість акцій, що перебувають у вільному обігу.

  • Чистий прибуток або Net Income (2022) = 103.7 млн доларів;
  • Кількість акцій, що перебувають і вільному обігу = 293 836 386 шт.

Тоді EPS для цієї компанії буде розраховуватися за наступною формулою:

EPS = Чистий прибуток / Кількість акцій у вільному обігу

EPS = $103.7 млн / 293.8 млн = $0.35

Отже, у цьому прикладі EPS для нашої компанії zoom становить $0.35 на акцію. Це означає, що на кожну акцію компанії припадає прибуток в розмірі $0.35.

А що ж взагалі таке, цей ваш, EPS?

EPS – це скорочення від Earnings Per Share, тобто прибуток на акцію. Це один з фінансових показників, який використовується для оцінки фінансової результативності компанії.

EPS вказує на частину прибутку компанії, яка припадає на кожну акцію. Цей показник є важливим для інвесторів, оскільки він допомагає визначити, скільки прибутку можна очікувати від кожної акції, та порівняти фінансові результати різних компаній в одній галузі.

EPS може бути обчислений на різних періодах часу, наприклад, за квартал, за півріччя, за рік. Він визначається діленням загального чистого прибутку компанії на кількість її акцій, що перебувають у вільному обігу.

EPS може бути різним для різних компаній та галузей. Тому при оцінці компанії варто порівнювати показник EPS з аналогічними показниками для інших компаній в тій же галузі. Значення EPS також може використовуватись для розрахунку інших фінансових показників, таких як P/E (price-to-earnings ratio), що допомагають інвесторам приймати рішення про інвестування в певну компанію.

Давайте порахуємо самі цей P/E за формуло, яка була описана вище.

Продублюю формулу розрахунку:

P/E = Ціна акції / Прибуток на акцію

  • Ціна акції = $70.81 (взяв на сатйі TradingView);
  • Прибуток на акцію або EPS = 0.35 (порахували вище).

Звідси,

P/E = 70.81 / 0.35 = 200.64

Отримали показник, який становить 200.64. Показник вийшов трішки нижче ніж показано на сайті TradingView. Проте, це нічого не змінює і це, так само, свідчить, що ринок очікує від цієї компанії дуже високих прибутків в майбутньому.

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.